Maeckes logo

<    1      2      3    >


Algemene relativiteitstheorie

De algemene relativiteitstheorie beschrijft de zwaartekracht als een eigenschap van ruimte en tijd.

 


Uitleg

Massa en energie krommen de ruimtetijd, en beïnvloeden de beweging van deeltjes, waaronder ook het licht.

De relativiteitstheorie komt overeen met de waarnemingen. Deze theorie houdt echter geen rekening met de onzekerheidsrelatie van de quantummechanica.

 


Geschiedenis

De Duitse natuurkundige Albert Einstein publiceerde de theorie in 1915.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский