Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Complex getal

Met complexe getallen kun je berekeningen uitvoeren die met gewone getallen niet mogelijk zijn.

 


Uitleg

Als je leert rekenen begin je met de positieve getallen 1, 2, 3 enz. Pas later leer je dat je ook met negatieve getallen kunt rekenen. Dan wordt het allemaal wel iets abstracter. Want wat moet je nu denken van de opgave:

Als er 2 mensen in een wachtkamer bij de dokter zitten, en er gaan 5 mensen uit, hoeveel moeten er dan weer binnen komen om de wachtkamer leeg te maken?

Je zult zeggen dat dit helemaal niet kan. Dat klopt, maar je kunt het wel uitrekenen. Maar bestaan negatieve getallen eigenlijk wel? Als je wat ouder bent heb je ook al leren rekenen met breuken. De meeste mensen schrijven in plaats van een breuk liever cijfers achter de komma, zoals bij

want dat is makkelijker op je rekenmachine. Breuken heten rationale getallen, dat komt van ratio, wat verhouding betekent. Heb je breuken eigenlijk nog wel nodig? Soms moet je werken met wortels. Die gebruik je als je de schuine zijde van een driehoek wilt uitrekenen. Dan schrijf je iets als

wat een irrationaal getal is. Dat kun je niet als een breuk van twee gehele getallen schrijven. En zo kun je nog een tijdje door gaan. Dan zijn er nog berekeningen die helemaal niet kunnen. Een voorbeeld is

Moet je dan zeggen dat het niet kan, of is er een truc om toch verder te kunnen rekenen? Nu, daar gebruik je complexe getallen voor.

 


Geschiedenis

De Italiaanse wiskundige Rafael Bombelli publiceerde in 1572 het boek L'ALgebra waar het rekenen met complexe getallen duidelijk werd uitgelegd.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский