Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Complex getal

Ieder complex getal is een kwadraat

 


Uitleg

Neem een complex getal a + bi. Het getal  noemen we r. Dan geldt

   dus      en   

We rekenen nu uit

Indien b ≥ 0 is dit

 


Voorbeeld 1

Om i uit te rekenen substitueren we a = 0 en b = 1 in de formule en krijgen

zodat

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский