Maeckes logo

<    1      2      3    >


MEETKUNDIGE INLEIDING TOT DE BEGRIPPEN
DIFFERENTIAALQUOTIËNT EN AFGELEIDE
FUNCTIE.

105.      Naast de functie

  ..................................... (a)
waarvan de grafische voorstelling een kromme
lijn is (in dit geval een parabool), is een tweede
functie ontstaan,
n.l.
  ....................................... (b)
    Substitueren we in de functie (a) voor x een be-
paald geta
l, dan vinden we de ordinaat van het
bijbehorende  punt van  de  kromme lijn; doen
we hetzelfde in de functie
(b),dan krijgen we de
tangens  van de hoek, welke de raaklijn in dat
punt  aan  de  kromme lijn getrokken, met de
positieve X-as maakt.


    De  functie  (b)  noemt  men  de  afgeleide  functie  van  de
functie  (a).  Hun  meetkundige  samenhang  kunnen  we  duidelijk
onder  woorden  brengen  door  functie  (a)  de  „lijn” functie
en  functie  (b)  de  hellingsfunctie  te   noemen:
    De  hellingsfunctie  is  de  afgeleide  funcie  van  de  „lijn”-
functie.

    Om  de  afgeleide  functie  te  vinden,  moesten  we  bepalen:


    Een  dergelijke  limiet  van  het  quotiënt  van  2  oneindig
kleine   aangroeiingen   of   differentialen   noemt   men   –
minder  juist  –  een  differentiaalquotiënt.

    Eveneens   minder  juist  gebruikt   men  de  volgende  verkorte
schrijfwijze:
.

 

Uit

ALGEBRAÏSCHE HOOFDSTUKKEN

tweede, herziene druk
bezorgd door
M. L. KOBUS

J. B. WOLTERS – GRONINGEN, BATAVIA – 1938