Maeckes logo

<    1    >


Energie-impuls relatie

De energie-impuls relatie is een vergelijking die de totale energie relateert aan de impuls en de rustmassa van een object

 


Uitleg

Substitutie van de relativistische massa m in de formule E = mc2 geeft

Na kwadrateren krijg je

en uitrekenen levert

Voor de impuls geldt p = mv zodat

De totale energie is E = mc2 en de rustenergie is E0 = m0c2 en daarom kun je schrijven

 


Alternatief 1

De formule kun je ook schrijven als

daarin is

    m0 Rustmassa
    c Lichtsnelheid
    p Impuls

 


Geschiedenis

Deze relatie werd voor het eerst vastgesteld door de Britse quantumfysicus Paul Dirac in 1928.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский