Maeckes logo

<    1      2      3    >


Foton

Een foton is het quantum van energie als een verschijningsvorm van elektromagnetische straling.

 


Uitleg

Een Lichtdeeltje is de drager van elektromagnetisme. Fotonen hebben spin 1 en zijn dus ijkbosonen.

IJ k b o s o n
U(1)
ɣ
foton

 


Massa

Lichtdeeltjes bewegen zich met de lichtsnelheid c. Uit de speciale relativiteitstheorie volgt dat een deeltje met een rustmassa groter dan 0 nooit de lichtsnelheid kan bereiken. Een lichtdeeltje heeft dan ook geen rustmassa en is dus een massaloos deeltje.

 


Tijd

Een lichtdeeltje vervalt niet en is dus volkomen stabiel. Volgens de speciale relativiteitstheorie staat de lokale tijd van een lichtdeeltje stil, dus een lichtdeeltje krijgt niet de tijd om uiteen te vallen, zelfs als het een eindige levensduur had.

 


Polarisatie

Een foton kan horizontaal of verticaal gepolariseerd zijn. Totdat de polarisatie gemeten wordt is het foton in een superpositie van deze twee toestanden, en we kunnen dit schrijven als

|ψ⟩ = α |H⟩ + β |V

waarin α en β complexe waarschijnlijkheidsamplitudes zijn. De kans dat je bij een foton status |H meet is |α|2 en dat je status |V meet is |β|2, omdat geldt

|α|2 + |β|2 = 1

 


Geschiedenis

Het concept van het foton werd in 1905 ontwikkeld door de Duitse natuurkundige Albert Einstein. De naam "foton" wordt toegeschreven aan Amerikaanse fysisch-chemicus Gilbert N. Lewis.


العربية   Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский