Maeckes logo

<    1      2    >


Frequentie

Een frequentie ν drukt uit hoe vaak een gebeurtenis voorkomt binnen een bepaalde tijd of in een zekere ruimte.

 


Uitleg

Er is altijd een precieze frequentie die door een deeltje wordt bepaald en die recht evenredig is met de massa

daarin is

    m Massa
    c Lichtsnelheid
    h Constante van Planck

Je kunt dit berekenen door de quantumrelatie van Planck

te combineren met de massa-energie relatie van Einstein

 


Commentaar

De frequentie is de omgekeerde van de duur van de periode.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский