Maeckes logo

<    1      2      3    >


Getal

In de natuur komen getallen niet voor als fysieke entiteiten.

 


Uitleg

Een getal kan bestaan uit cijfers, letters en symbolen. Ze worden vaak gebruikt om een positie in een hiërarchie aan te geven.

 


Afbeeldingen

Soms worden getallen voorgesteld als kralen op een snoer. Elke kraal heeft een nummer, en zo krijg je een soort getallenlijn. Het lijkt wel iets op een rozenkrans. Dat beeld is goed bruikbaar om eenvoudige berekeningen te verduidelijken. Het kan ook tot verwarring leiden.

De optelling 1/2 + 1/2 = 1 kun je er niet mee verklaren, terwijl een kind dit al begrijpt. Of heb je misschien grote en kleine kralen?

Gebruik afbeeldingen en plaatjes alleen als ze helpen. Maar denk er steeds aan dat geldt: een getal is een getal. Meer niet.

 


Voorbeeld 1

Getallen zijn geen punten. Het getal 1 kun je schrijven als 0,999... en dan weet je niet of dit hetzelfde punt is. Als je het punt 1 verwijderd, blijft het punt 0,999... dan over of verdwijnt het ook?

 


Voorbeeld 2

Getallen kun je aangeven met letters. Je spreekt dan van het getal x, a, e, i of π, etc. Het gaat vaak om constanten, variabelen of parameters.

 


Voorbeeld 3

Een getal kan geschreven worden als

12        2,5         8 1/2        0,9999...      3!        6a2        √2        log a      e        6-

 


العربية   Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский