Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8    >


2 (twee)

Het getal 2 kun je met een 2×2-matrix voorstellen door

 


Uitleg

Een complex getal z = a + bi kan beschreven worden met de 2×2-matrix

en omdat elk reëel getal ook een complex getal is krijg je

 


Voorbeeld 1

We berekenen –2 × –2 = 4 door de matrices te vermenigvuldigen

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский