Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


Gewoon getal

Een gewoon getal is een getal waarmee je normaal kunt rekenen.

 


Uitleg

Het gaat hier om een vaag begrip. Tegenwoordig noemen we gewone getallen de reële getallen.

Dit is zo gedaan na de invoering van complexe getallen, die in de wiskunde een belangrijke rol spelen. Deze getallen heetten oorspronkelijk imaginaire (denkbeeldige) getallen. Sommige vreemde benamingen zijn al eeuwen oud en worden nog steeds gebruikt. Dat is een stuk cultuur en daar moet je verder niets bij denken.

 


Waarschuwing

Er bestaan ook zogenaamde normale getallen. Dat is een wiskundig begrip voor getallen met eigenschappen die wij tamelijk "normaal" vinden.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский