Maeckes logo

<    1      2      3    >


Graad

Een graad is de hoogste macht die voorkomt in een polynoom.

 


Uitleg

Algebraïsche vergelijkingen in één variabele x worden ingedeeld naar de hoogste macht van x die daarin voorkomt. Deze macht noemt men de graad van de vergelijking. Algemeen heet de vergelijking

anxn  + an−1xn−1  + ··· + a2x2 + a1x + a0 = 0

met an ≠ 0 een n-de-graadsvergelijking. Het gaat hier dus om een exponent.

 


Voorbeeld 1

De algemene vorm von een tweedegraadsvergelijking schrijf je als

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский