Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


虚数单位

虚单位 i 在形式上定义为 –1平方根,所以

不管是什么。

 


解释

这个定义显然已经过时了,但遗憾的是,学校的课本上还经常使用。目前对虚单位的定义是

 


例1

i 的上升权力给

因为 i4 = 1,所以继续用

而这些价值观又一次次地重复着。

 


历史

意大利数学家拉斐尔·邦贝利1572 年出版了《L'ALgebra》一书,其中明确解释了复数的计算。


العربية   Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский