Maeckes logo

<    1    >


Impulstoestand

In de quantummechanica beschrijft de impulstoestand ψ een geïdealiseerde toestand van een golffunctie.

 


Uitleg

De impulstoestand zou gegeven worden door de uitdrukking

ψ = e−ip·x

daarin is

    i Imaginaire eenheid
    p Impuls
    x Positie

 


Voorbeeld 1

Een foton kan horizontaal of verticaal gepolariseerd zijn. Het is daarom in een superpositie van deze twee toestanden, en we kunnen dit schrijven als

|ψ⟩ = α |H⟩ + β |V

waarin α en β complexe waarschijnlijkheidsamplitudes zijn. De kans dat je bij een foton status |H meet is |α|2 en dat je status |V meet is |β|2, omdat geldt

|α|2 + |β|2 = 1

 


Geschiedenis

Deze theorie werd in 1967 ontwikkeld door de Britse wiskundige Roger Penrose.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский