Maeckes logo

<    1      2    >


Interval

Een interval bestaat uit alle getallen die zich tussen twee eindpunten bevinden.

 


Uitleg

Er worden verschillende notaties gebruikt voor intervallen. Zo zijn er open en gesloten intervallen.

 


Voorbeeld 1

Het argument van een complex getal z in het open interval [0, 2π) heet de hoofdwaarde. Het interval (−π, π] kan ook genomen worden.

 


Voorbeeld 2

Het eenheidsinterval is de verzameling van alle reële getallen die groter of gelijk aan 0 en kleiner of gelijk aan 1 zijn, en vormen het gesloten interval [0,1].

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский