Maeckes logo

<    1      2      3    >


Irrationaal getal

Een irrationaal getal is een reëel getal dat je niet als quotiënt van twee gehele getallen kunt schrijven.

Dat is alles, ze tarten dus niet de logica.

 


Uitleg

Als een getal een quotiënt van twee gehele getallen is, noemen we het een rationaal getal. Rationale en irrationale getallen samen vormen de verzameling van de reële getallen.

 


Voorbeeld 1

De kettingbreuk voor de kwadraatwortel geeft de verhouding tussen de zijde en de diagonaal van een vierkant aan

2 = [1;2,2,2,..] = 1,4142...

en is een irrationaal getal.

 


Voorbeeld 2

De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in de verhouding

en heeft het irrationale getal 5 in de teller.

 


Geschiedenis

De oude Griekse wiskundige Hippasus (ca. 530 v. Chr. - ca. 450 v. Chr.) ontdekte via geometrie de irrationale getallen.


العربية   Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский