Maeckes logo

<    1    >


Joule

De joule (J) is de eenheid van energie.

 


Uitleg

Een joule is gedefinieerd als de energie die nodig is om een lichaam te verplaatsen met een kracht van 1 newton over een afstand van 1 meter. De massa van dat lichaam is niet van belang. Er geldt

daarin is

N Newton
m Meter
kg Kilogram
s Seconde
Pa Pascal
W Watt
C Coulomb
V Volt

uitgedrukt in de eenheden joule (J), newton (N), meter (m), kilogram (kg), seconde (s), Pascal (Pa), Watt (W), Coulomb (C) en Volt (V).

 


Geschiedenis

De naam joule is een eerbetoon aan de Engelse natuurkundige James Prescott Joule (1818 - 1889).


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский