Maeckes logo

<    1    >


Kinetische energie

De kinetische energie is een vorm van energie die een lichaam heeft vanwege de traagheid van massa en is, in niet-relativistische referentiekaders, recht evenredig met de massa en het kwadraat van de snelheid.

 


Uitleg

De formule schrijf je als

daarin is

m0 Rustmassa
v Snelheid

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский