Maeckes logo

<    1      2      3    >


Atomaire lengte

De atomaire lengte eenheid wordt geschreven als lA.

 


Uitleg

Deze lengte is

daarin is

    ℏ Gereduceerde constante van Planck
    ε0 Elektrische constante
    me Rustmassa van het elektron
    e Elementaire lading

 


Alternatief 1

Deze lengte is

daarin is

    ℏ Gereduceerde constante van Planck
    α Fijnstructuurconstante
    me Rustmassa van het elektron
    c Lichtsnelheid

 


Deutsch   English   Español   Français   中文