Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Logaritme

De logaritme is gedefinieerd als de exponent van een exponentiële functie

 


Uitleg

We gaan uit van de exponentiële functie

en willen n uitrekenen. Daartoe moeten we een antwoord geven op de vraag: Tot welke macht moet ik het grondtal g verheffen, om x te krijgen? Het antwoord is

tot de macht   glog x

De schrijfwijze schrikt in het begin iedereen af. Laten we daar maar snel overheen stappen, en gewoon onthouden dat een logaritme de inverse van een exponentiële functie is, want

gn = x  heeft als inverse  n = glog x

Een logaritmische functie zelf beschrijft dus een "loslopende" exponent. Er zijn oneindig veel logaritmen mogelijk. In de grafiek staan de logaritmen met het grondtal e, 10 en 1,7 .

 


Voorbeeld 1

Uit de definitie volgt

10log (7) = 7

want log (7) = 0,84509804 en dus is

100,84509804 = 7