Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Briggse logaritme

Een Briggse logaritme is de exponent van een exponentiële functie met het grondtal 10

10log x = x

 


Uitleg

We gaan uit van de exponentiële functie

10n = x

en willen n uitrekenen. Daartoe moeten we een antwoord geven op de vraag: Tot welke macht moet ik het grondtal 10 verheffen, om x te krijgen? Het antwoord is

tot de macht   log x

Er geldt daarom

10log 1 = 1
10log 2 = 2
10log 3 = 3
10log 4 = 4

De schrijfwijze schrikt in het begin iedereen af. Laten we daar maar snel overheen stappen, en gewoon onthouden dat een logaritme de inverse van een exponentiële functie is, want

10n = x  heeft als inverse n = log x

 


Voorbeeld 1

Uit de definitie volgt

10log (7) = 7

want log (7) = 0,84509804 en zo is dus

100,84509804 = 7

 


Voorbeeld 2

Door goed nadenken kun je de oplossing vinden van

10x = 1000     ⇒     x = log (1000) = 3

10x = 1           ⇒     x = log (1) = 0

10x = 0,1         ⇒     x = log (0,1) = −1

Op een rekenmachine vind je de waarde x = 1,892… voor

10x = 78         ⇒     x = log (78) = 1,892

waarbij dit antwoord op drie plaatsen achter de komma nauwkeurig is.

 


Geschiedenis

De Engelse wiskundige Henry Briggs (1561 - 1630) verwierf bekendheid door zijn ontwikkeling en de verspreiding van de logaritmen.


English   Русский