Maeckes logo

<    1    >


Logaritmo del base

Cada logaritmo que toma del propio base da 1, come

ln e = 1 ,   log 10 = 1 ,    loga a = 1

 


Explicación

Esto sigue directamente de la definición del logaritmo, porque

x = eln x   ⇒   e = eln e = e1   ⇒   x = e

o

x = 10log x   ⇒   10 = 10log 10 = 101   ⇒   x = 10

 


Deutsch   English   Français   Nederlands   中文