Maeckes logo

<    1      2      3    >


Materie

Het universum is opgebouwd uit materie.

 


Uitleg

De natuur is ontstaan tijdens de oerknal, en ditzelfde soort processen vindt nog altijd plaats. In atoomtest­installaties, zoals bij het CERN in Genève, wordt dat nauwkeurig onderzocht. Daar ontstaan door vacuümfluctuaties uit het 'niets' zowel materie als antimaterie, maar die verdwijnen samen ook weer heel snel.

 


Opmerking

Dit betekent echter wel, dat uit niets (wat we 0 noemen) iets (laten we dat 1 noemen) kan ontstaan. Met wiskunde kun je dingen berekenen die wij ons niet intuïtief kunnen voorstellen.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский