Maeckes logo

<    1    >


Middelwaardestelling

De middelwaardestelling zegt, dat voor een gegeven vlakke boog tussen twee eindpunten, er minstens één punt is waar de raaklijn aan de boog evenwijdig is aan de verbindingslijn door de eindpunten.

 


Uitleg

Veronderstel dat f en g continu zijn op het gesloten interval [a, b] en differentieerbaar op het open interval (a, b). Veronderstel verder dat g ′(x) ≠ 0 voor x ∈ (a, b). Dan is er een punt t ∈ (a, b) zo dat

 


Geschiedenis

De stelling werd voor het eerst bewezen door de Franse wiskundige Joseph-Louis Lagrange in 1797.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский