Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7    >


Negatief getal

Een negatief getal schrijf je met een minteken (−) om aan te geven dat de waarde minder dan nul is.

 


Uitleg

We weten niet precies wat negatieve getallen eigenlijk zijn. Alleen bij positieve getallen kunnen we ons iets concreets voorstellen. Wiskundigen maken zich hier niet zo druk om. Maar let op: er kunnen rare dingen gebeuren. We spreken af dat we negatieve getallen met een minteken schrijven, dus

−2

betekent dat er 2 dingen minder zijn dan nul, wat dat dan ook is. We schrijven nooit +3 als we drie echte dingen bedoelen, maar het mag wel. We beginnen met het optellen van

Hier gebruiken we haakjes, omdat je anders in de war kunt komen. Dat ging goed, daarom gaan we nu verder met aftrekken

Weten we eigenlijk nog wel wat we aan het doen zijn? We hebben 6 dingen en trekken er 4 dingen, die er niet zijn, van af en komen dan uit op 10. Dus eigenlijk hebben we er 4 bij opgeteld. Gooi het maar in mijn pet. Laten we nog eens zorgvuldig bekijken hoe je eigenlijk moet rekenen, en daarom schrijven we alles volledig op

Nu nog een keer optellen met negatieve getallen

Daar zit wel wat in. Maar nu gaan we weer aftrekken

Het wordt ons langzaam duidelijk. Die haakjes helpen niet echt, en we laten ze nu gewoon weg

Dat brengt rust in de tent. Als je een – en een + achter elkaar hebt wordt het negatief. En het omgekeerde, eerst een + en dan een –, werkt ook zo. Heb je een – achter een – dan wordt het weer positief. Wie dat niet vreemd vindt heeft er nooit bij stil gestaan. Bij vermenigvuldigen is het niet anders, dus

en dat begrijpen we nu vast wel. Verder met vermenigvuldigen van twee negatieve getallen, waarbij we toch weer haakjes gebruiken voor de duidelijkheid

Het resultaat is positief, omdat hier natuurlijk dezelfde regels gelden. Bij delen gaat het ook zo, dus

Omdat we het snappen maken we een extra lastige berekening

en zien dat het allemaal eigenlijk best mee valt. Dan gaan we ook nog machtsverheffen, want dat moet ook volgens de regels, dus

Kijk daar even goed naar, want hier spelen de haakjes echt een rol. Je kunt trouwens niet alles doen met negatieve getallen. Dat merk je bij worteltrekken aan

want dat kun je niet zomaar oplossen. Wortels uit negatieve getallen moeten herleid worden tot rekenkundige wortels om er mee te kunnen rekenen. Toch nog even voor alle duidelijkheid

Je moet de regels altijd goed toepassen, en die zijn

 + + = + 
 + – = –
 – + = –
 – – = +

 


Geschiedenis

Het rekenen met negatieve getallen staat beschreven in De negen hoofdstukken van de wiskundige kunst, een Chinees boek, dat vanaf de 10de eeuw v.Chr. is samengesteld door verschillende wiskundigen. Daarin zijn positieve getallen rood geschreven en negatieve getallen zwart.


العربية   Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский