Maeckes logo

<    1    >


Nulpuntsenergie

De nulpuntsenergie (ZPE) is de laagst mogelijke energie die een quantumsysteem kan hebben.

 


Uitleg

Quantumsystemen fluctueren voortdurend in hun laagste energietoestand, zoals beschreven door de onzekerheidsrelatie van Heisenberg.

 


Geschiedenis

Het ontbreekt aan een theoretisch model om nulpuntsenergie te verklaren. Het concept werd ontwikkeld door de Duitse natuurkundige Max Planck in 1911 als een correctieterm die werd toegevoegd aan een formule in zijn oorspronkelijke quantumtheorie.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский