Maeckes logo

<    1    >


Onvolledigheidsstellingen

De twee onvolledigheidsstellingen van Gödel beweren dat uitspraken formeel onbeslisbaar kunnen zijn.

 


Uitleg

De eerste onvolledigheidsstelling stelt dat elk formeel systeem dat intern consistent is uitspraken bevat waarvan niet bewezen kan worden dat ze waar of onwaar zijn.

De tweede onvolledigheidsstelling zegt dat men binnen een formeel systeem niet kan bewijzen dat het intern consistent is.

 


Kunstmatige intelligentie

De onvolledigheidsstellingen komen er op neer dat kunstmatige intelligentie niet mogelijk is omdat computers altijd formeel eindige systemen zijn. Waarschijnlijk is menselijk intellect ook aan dergelijke beperkingen onderworpen.

 


Geschiedenis

In 1930 formuleerde de Oostenrijkse wiskundige Kurt Gödel deze stellingen.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский