Maeckes logo

<    1    >


Quantum

In de fysica is een quantum de kleinste, ondeelbare hoeveelheid van een grootheid die bij een interactie betrokken kan zijn.

 


Uitleg

De grootte van een fysische eigenschap kan slechts discrete waarden aannemen, bestaande uit gehele veelvouden van één quantum.

 


Voorbeeld 1

De constante van Planck h geeft het quantum van elektromagnetische actie aan.

 


Voorbeeld 2

De constante van Dirac is een quantum van impulsmoment, waaronder spin. Het is de kleinste eenheid van informatie.

 


Voorbeeld 3

Een foton ɣ is het quantum van energie als een verschijningsvorm van elektromagnetische straling.

 


Voorbeeld 4

Een fonon beschrijft het quantum van energie in trillingen die voorkomen in periodieke rangschikkingen van atomen of moleculen.

 


Voorbeeld 5

Een magnon is het quantum van een spingolf. Het is een excitatie die geassocieerd wordt met de spinstructuur van elektronen in een kristalrooster.

 


Voorbeeld 6

Een plasmon is het quantum van de schommelingen in de ladingsdragerdichtheid in vaste toestand.

 


Voorbeeld 7

Een roton is een quantum van impulsmoment. Het is een excitatie die de macroscopische rotatietoestanden van superfluïden beschrijft.

 


Voorbeeld 8

De elementaire lading e van het proton is een quantum van electrische lading.

 


Voorbeeld 9

Het hypothetische graviton is het quantum van energie in gravitatiegolven.

 


Voorbeeld 10

De loop-quantumzwaartekracht beschrijft dat ruimtequanta door wisselwerkingen ontstaan.

 


Voorbeeld 11

Een qubit is een eenheid van de quantuminformatie.

 


Voorbeeld 12

De Plancklengte is de kleinste eenheid van lengte.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский