Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6    >


Regel van l'Hôpital

De limiet van een quotiënt kun je uitrekenen met de regel van L'Hôpital

als de functie in dit punt onbepaald is.

 


Uitleg

We gaan uit van de functie

waarvan we hebben vastgesteld dat in het punt a deze functie onbepaald is. Dan kun je proberen dit punt als limiet te benaderen, dus

Dit kun je vereenvoudigd schrijven als

We spelen nu met de differentialen du en dv, dan krijg je

Dat lijkt wel hocus pokus, maar hieruit volgt direct de regel van l'Hôpital

 


Geschiedenis

De naam van deze regel is een eerbetoon aan de Franse wiskundige Guillaume de l'Hôpital (1661 - 1704).


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский