Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6    >


Regel van Hospital

De limiet van een quotiënt kun je uitrekenen met de regel van L'Hôpital

als de functie in dit punt onbepaald is.

 


Uitleg

We beginnen met de breuk

De limiet x→3 levert daarin problemen op want

en dat is onbepaald. We gaan daarom werken met afgeleiden. Omdat de teller en de noemer voor x = 3 allebei 0 worden mogen we schrijven

We delen vervolgens de teller en de noemer door x − 3 en zien

Eerst berekenen we de afgeleiden van f (x) en (x) als

De limiet van een quotiënt is

en omdat, zoals we gezien hebben, g′ (x) ≠ 0 krijgen we hier

Hieruit volgt direct de regel van Hospital

 


Русский