Maeckes logo

<    1    >


Rustmassa

Als een deeltje in rust zou verkeren heb je de rustmassa m0.

 


Uitleg

Het wordt uitgedrukt in grammen of in MeV/c2. De rustmassa massa is hetzelfde voor alle waarnemers met elk referentiekader. In de speciale relativiteitstheorie is de rustmassa de invariante massa.

In de buurt van de lichtsnelheid hebben deeltjes een grotere massa. Dit heet de relativistische massa mv.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский