Maeckes logo

<    1    >


Scalar

Een scalar is een gewoon getal of een grootheid.

 


Uitleg

In de natuurlunde spreekt men van een scalaire grootheid als de grootheid geen specifieke richting heeft en niet afhangt van de keuze van het coördinatenstelsel.

 


Voorbeeld 1

Het scalair product van twee Euclidische vectoren a en b is

a · b = ||a|| ||b|| cos θ

waarin θ de hoek tussen de vectoren is, en ||a|| en ||b|| de normen van de vectoren a en b zijn.

 


Voorbeeld 2

Het higgsboson is een scalair boson, en is de drager van het higgsveld, dat in het hele universum aanwezig is.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский