Maeckes logo

<    1      2      3    >


Somregel

De somregel toont dat de afgeleide van een som gelijk is aan de som van de afgeleiden

 


Uitleg

We gaan uit van de samengestelde functie

Substitutie in de definitie van de afgeleide geeft

Hergroeperen levert

De limiet van een som is de som van de limieten, dus

Dit is gelijk aan

zodat

Je kunt functies dus term-voor-term differentiëren.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский