Maeckes logo

<    1    >


Stelling van Noether

De stelling van Noether zegt, dat met iedere differentieerbare symmetrie, die door lokale acties wordt gegenereerd, een behouden lading correspondeert.

 


Uitleg

Als een systeem een continue symmetrie-eigenschap heeft, dan zijn er corresponderende grootheden waarvan de waarden in de tijd behouden blijven.

 


Geschiedenis

De stelling werd in 1915 bewezen door de Duitse wiskundige Emmy Noether.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский