Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Grondformule van de goniometrie

Uit de stelling van Pythagoras volgt direct de grondformule van de goniometrie

sin2θ + cos2θ = 1

 


Uitleg

We gaan uit van de goniometrische cirkel.

Hiermee kun je de stelling van Pythagoras uitdrukken als

sin2θ + cos2θ = 1

 


Voorbeeld 1

Je kunt zien dat cos2 (3) + sin2 (3) = 1 en cos2 (4) + sin2 (4) = 1 etc. maar natuurlijk ook cos2 (e) + sin2 (e) = 1.