Maeckes logo

<    1    >


Storingsrekening

De perturbatietheorie is een reeks benaderingsschema's voor de beschrijving van gecompliceerde quantumsystemen in termen van eenvoudiger systemen.

 


Uitleg

Perturbatiemethoden beginnen met een vereenvoudigde vorm van het oorspronkelijke probleem, die eenvoudig genoeg is om exact te worden opgelost. De perturbatieve expansie ontstaat door opeenvolgende correcties toe te voegen aan het vereenvoudigde probleem.

 


Voorbeeld 1

Een van de fundamentele doorbraken voor de beheersing van de expansie zijn de Feynman-diagrammen, waarmee de perturbatiereeksen schematisch kunnen worden opgeschreven.

 


Geschiedenis

De Italiaanse wiskundige Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813) veralgemeende de methoden van de perturbatietheorie.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский