Maeckes logo

<    1    >


Thermodynamica

Thermodynamica is een tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met warmte en temperatuur en hun relatie tot energie en arbeid.

 


Uitleg

De theorie van de thermodynamica kan worden beschreven door vier hoofdwetten:

  • Nulde hoofdwet
Indien twee systemen elk in thermisch evenwicht zijn met een derde, zijn zij ook in thermisch evenwicht met elkaar.

  • Eerste hoofdwet
De energie van een gesloten systeem is constant.

  • Tweede hoofdwet
Thermische energie kan niet in iedere gewenste mate worden omgezet in andere vormen van energie.

  • Derde hoofdwet
Het absolute nulpunt van temperatuur is onbereikbaar.

 


Geschiedenis

De eerste succesvolle theorie werd ontwikkeld door de Franse natuurkundige Sadi Carnot in 1824.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский