Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


Getal e

Op een Casio rekenmachine kun je de waarde 2,7182… van het getal e tonen

x10x

 


Voorbeeld 1

Toon de waarde e = 2,7182…

x10x e = e
  2.718281828

 


Voorbeeld 2

Bereken 23 × × π waarbij ingave van een maalteken niet nodig is, want je kunt ook 23eπ schrijven

 2   3  x10x x10x = 23eπ
196.4138871

 


Voorbeeld 3

Bereken cos2 (e) + sin2 (e) = 1

cos x10x ) x2 cos(e)2
 
+ sin x10x ) x2 = cos(e)2+sin(e)2
1

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский