Maeckes logo

<    1      2      3      4      5    >


النسبة

تشير النسبة إلى العلاقة بين كميتين. وغالبًا ما تكتبها بنقطتين على الصورة

a : b

وتطلق عليه حالة a إلى b.

 


Uitleg

Algemeen kun je schrijven

  Teller   =   Deeltal   = Quotiënt = Breuk = Verhouding
 Noemer    Deler 

 


Voorbeeld 1

Verhoudingen kun je door kruislings vermenigvuldigen uitrekenen

a : b = c : d

geeft dan

a × d = b × c

 


Voorbeeld 2

De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in de verhouding

waarbij a het grootste en b het kleinste deel is.

 


Voorbeeld 3

Het getal π = 3,1415… geeft de verhouding aan tussen de omtrek van een cirkel en de doorsnede

    π =     omtrek 
 doorsnede 

en kan door geen enkel paar gehele getallen worden weergegeven. Het is een transcendent getal.

 


Voorbeeld 4

Het getal 2 = 1,4142... geeft de verhouding tussen de zijde en de diagonaal van een vierkant aan, en kan door geen enkel paar gehele getallen worden weergegeven. Het is een irrationaal getal.

 


Voorbeeld 5

Een kans is de verhouding tussen het aantal gunstige uitkomsten en het aantal mogelijke uitkomsten

    P(G) =   aantal gunstige uitkomsten
aantal mogelijke uitkomsten

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   中文   Русский