Maeckes logo

Browser      Tests      Gereedschap      Chinees      Russisch      Arabisch


Arabisch woordenboek


Algebra
الجبر    algebra
العدد الجبري    algebraïsch getal
الجبرية    algebraïsch

Argument
الحجة    argument of parameter

Basis
القاعدة    basis
بالأساس    basis

Binomium
ذات الحدين لنيوتن    binomium van Newton
البينوميوم    binomium
الصيغ ذات الحدين    binomische formules
معامل ذات الحدين    binomiaalcoëfficiënt

Breukrekenen
العداد    teller
المقام    noemer
المشاركة    deeltal
المقام    deler
الكسر    breuk
عداد كامل    hele teller
عنوان كامل    hele noemer
كسر مختلط    gemengde breuk
الكسر غير السليم    oneigenlijke breuk
الكسر الاصطناعي    onechte breuk
الكسر العشري    decimale breuk
خط فاصل    breukstreep

Cijfers
رقم    cijfer (digit)
الأرقام    cijfers

Coëfficiënten
المعامل    coëfficiënt
معامل ذات الحدين    binomiaalcoëfficiënt

Coördinaten
الإحداثيات    coördinaat
الإحداثيات الديكارتية    carthesische coördinaten
الإحداثيات المستطيلة    rechthoekige coördinaten

Complexe getallen
العدد المركب    complex getal
الأعداد المعقدة    complexe getallen
مستوى معقد    complexe vlak

Constante
ثابت    constante
ثابت رياضي    wiskundige constante

Continue
مستمر    continue - opvolgend
فرضية الاستمرارية    continuümhypothese

Cotangens
كوتانجنت    cotangens
الظل    tangens

Delen
القسمة    deling, delen
القسمة المطولة    staartdeling
حاصل    quotiënt

Differentiëren
قابلة للاشتقاق    differentieerbaar
مشتق    afgeleide
التفاضل    differentiaal
التفريق    differentiëren
المشغل التفاضلي    differentiaaloperator
تعريف المشتق    definitie van de afgeleide

Dimensies
البُعد    dimensie
بلا أبعاد    dimensieloos
لا توجد أبعاد    geen afmetingen

Divergentie
تباعد    divergentie (operator)

Domein en Bereik
المجال    domein (en gebied)
النطاق    bereik

Exponenten
الأس    exponent
الأسس    exponent
لأسس    van de exponent
أس سالب    negatieve exponent
الدالة الأسية    exponentiële functie
الدالة الأسية الطبيعية    natuurlijke exponentiële functie

Factor
العامل    factor
العامل 1    factor 1
عاملين    twee factoren

Faculteit
عاملي    faculteit
  nul faculteit

Getallen
عدد    getal
أعداد    getal, nummer, aantal
العدد    getal (punt)
الرقم الاسمي    nummer
الأعداد    cijfer (digit)

Gulden snede
نسبة ذهبية    gulden snede

Hopital
قاعدة لوبيتال    regel van Hopital

Hypothesen
افتراضية    hypothetisch
الفرضية    hypothese

Imaginair
وحدة تخيلية    imaginaire eenheid
imaginair getal

Inductie
  volledige inductie

Integreren
  integratie
  integraal
  integreren

Interacties
  interactie
  interacties - wisselwerkingen
  wisselwerking

Intervallen
  interval
  eenheidsinterval

Isgelijk
  isgelijkteken
  gelijkheidsteken
  gelijkteken

Kardinaliteit
  kardinaliteit
  kardinaalgetal (of basis)

Kettingbreuk
  kettingbreuk

Kettingregel
kettingregel

Klokken
klok
  klok - timing (?)

Kwadrateren
  kwadraat
  kwadraat, vierkant, kwadrateren
  kwadratische functie
  inverse van een kwadratische functie

Leptonen
  lepton

Licht en foton
  lichtsnelheid
  snelheid van het licht
  licht
  foton
  lichtdeeltje

Limieten
  limiet
  limiet

Logaritmen
  logaritme
  definitie van de logaritme
  natuurlijke logaritme

Macht
  macht
القوى    machten
رفع    machtsverheffen
  machtreeks
  Machtsfunctie

Materie
  materie
  antimaterie
  antideeltje - antimaterie

Negatief
  negatief getal
  negatieve exponent
  negatief kwadraat

Objecten
  object - lichaam

Omgekeerden
  omgekeerde

Oneindig
اللانهاية    oneindig
  oneindig groot
  oneindig klein
  oneindig (aantal)
  aftelbaar oneindig
  overaftelbaar oneindig
  overaftelbaar (eindeloos)
  oneindigheid

Operaties
  operand
  operator

Plaats
  plaats
  plaats - positie - locatie (duidelijk)

Priemgetallen
الأعداد الأولية    priemgetal

Product
قاعدة الضرب    productregel
حاصل الضرب    product

Punt
  punt op oneindig

Quantumsystemen
quantumsysteem
  systeem

Quantumtoestanden
  quantumtoestand
  toestand

Quotiënt
حاصل    quotiënt
  quotiënt, verhouding

Rotatie
  rotatie
  rotatie, draaiing

Snijpunten
  snijpunt

Som
مجموع     som
الجمع    optellen
الطر    aftrekken

Termen
  term
  termen
  term (item)

Transcendente getallen
العدد المتجاوز    transcendent getal

Vectoren
  vector
  vectorruimte

Verhouding
  verhouding

Vermenigvuldigen
ضرب    vermenigvuldigen
الضرب    vermenigvuldiging
  vermenigvuldiger
  vermenigvuldigtal

Verwaarkoosbaar
  verwaarloosbaar

Worteltrekken
استخراج الجذر    worteltrekken
جذر تربيعي    kwadraatwortel
  wortel - nulpunt

Zwakke interactie
  zwakke interactie
  zwakke kernkrachten