Maeckes logo

<    1    >


Elektrische constante

De elektrische veldconstante ε0 verbindt de eenheid van elektrische lading met de mechanische eenheden

ε0 = 8, 854 187 817 ... · 10−12 F/m

 


Uitleg

Het is een natuurkundige constante, die je met elke nauwkeurigheid uit exact vastgelegde natuurkundige constanten kunt berekenen

daarin is

    µ0 Magnetische veldconstante
    c Lichtsnelheid

 


Voorbeeld 1

De elektrische veldconstante komt voor in de Maxwellvergelijking van de elektrische veldsterkte

daarin is

    E Elektrische veldsterkte
    ε0 Elektrische veldconstante
    D Elektrische verplaatsing
    P Polarisatie

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский