Maeckes logo

<    1    >


Matrix

Een matrix is een rechthoekig getallenschema, dat bestaat uit rijen en kolommen.

 


Voorbeelden

Met een 2×2-matrix kun je het getal 1 voorstellen door de eenheidsmatrix

In een 3×3-matrix krijg je voor de eenheidsmatrix

 


Geschiedenis

In 1848 introduceerde de Engelse wiskundige James Joseph Sylvester de term matrix.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский