Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX


CASIO fx-82EX handleiding

   Inschakelen
   Uitschakelen

Berekeningsmodus bepalen   

Calculate Algemene berekeningen
Statistics Statistische berekeningen
Table Tabellen berekeningen

Standaard instellingen vastleggen   

Ingave en uitgave formaat vastleggen Input/Output
MathI/MathO Wiskundige ingave
MathI/DecimalO Decimale uitgave
LineI/LineO Lijn ingave
LineI/DecimalO Decimale uitgave
Hoekeenheid vastleggen Angle Unit
Degree Graden
Radian Radialen
Gradian Decimale graden
Getallen formaat vastleggen  Number Format
Fix Aantal decimale plaatsen
Sci Aantal significante cijfers
Norm Exponentiële aanduidformaat
Breukformaat vastleggen  Fraction Result
ab/c Gemengde breuk
d/c Onechte breuk
Statistische frequentie vastleggen  Statistics
On  
Off  
Tabellen functies vastleggen  Table
f(x) 1 functie
f(x),g(x) 2 functies
Decimaalteken vastlewggen  Decimal Mark
Dot Decimale punt
Comma Decimale komma
Scheiding van 1000-tallen vastleggen  Digit Separator
On  
Off  
Meerregelig font vastleggen  MultiLine Font
Normal Font  
Small Font  
Contrast regeling  Contrast
Light  
Dark  

Rekenopties bepalen  OPTN 

Hyperbolische functies selecteren Hyperbolic Func
sinh Hyperbolische sinus
cosh Hyperbolische cosinus
tanh Hyperbolische tangens
sinh-1 Inverse hyperbolische sinus
cosh-1 Inverse hyperbolische cosinus
tanh-1 Inverse hyperbolische tangens
Hoekeenheid ingeven Angle Unit
o Graden
r Radialen
g Decimale graden
Berekeningstype ingeven Select Type
1 Variable
y=a+bx
y=a+bx+cx²
y=a+b·ln(x)
y=a·e^(bx)
y=a·b^x
y=a·x^b
y=a+b/x
Statistiek editor Data
Prioriteitsvolgorde van berekeningen
Rekenresultaten
[=] Enter
[] Decimale vorm
[S⇔D] Standaard vorm ⇔ Decimale vorm
Geheugenfuncties
[STO] Opslaan
[] Ophalen
[Ans] Antwoordgeheugen
Onafhankelijk geheugen
[M+] Memory plus
[] Memory minus
[] Variabele
Variabelen
x []
y []
A []
B
[]
C []
D []
E []
F []
Basisfuncties
[+] Optellen
[−] Aftrekken
[×] Vermenigvuldigen
[÷] Delen
Breukrekenen
[] Breuk ingeven
[] Gemengde breuk ingeven
[] Gemengde breuk ⇔ Oneigenlijke breuk
Machtsverheffen
[x2] Kwadraat
[x3] Derde macht
[x] Machten
[] Machten van e
[] Machten van tien
[x-1] Omgekeerde
Worteltrekken
[] Kwadraatwortel
[] Derde machtswortel
[] Wortel
Logaritmen
[ln] Natuurlijke logaritme
[log] Logaritme
[log] Logaritme van 10
Trigonometrische functies
[sin] Sinus
[cos] Cosinus
[tan] Tangens
[] Inverse sinus
[] Inverse cosinus
[] Inverse tangens
Speciale functies
[] Faculteit
[Abs] Absolute waarde
[] Factorisatie van priemgetallen
Decimale functies
   Decimaalteken
   Procent
   Interne afronding
 ENG  Technische notatie
 x10x  Exponenten van 10
Combinatoriek
   Combinaties
   Permutaties
Conversies van coördinaten
[] Poolcoördinaten
[] Rechthoekige coördinaten
Cijfers
 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
Getallen
[° , ,,] Sexagesimaal getal
[] Getal pi
[] Getal e
[] Random getal
[] Random integer
Speciale tekens
 (−)  Minteken
[] Scheidingsteken
[] Multi-instructies
[(]  [)] Haakjes
Wissen
 DEL  Delete
 AC  All Clear
[] RESET
[] UNDO
Speciale toetsen
[] SHIFT
[] ALPHA
Scherm weergave
[   ] Cursor sturing
[] Invoegen
Foutmeldingen

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский