Maeckes logo

<    1    >


Operator

Een operator is een rekenregel waarmee nieuwe objecten uit wiskundige objecten kunnen worden gevormd.

 


Uitleg

In de functionaalanalyse, de natuurkunde en de quantummechanica worden functies en argumenten voor de duidelijkheid vaak operatoren en operanden genoemd.

 


Voorbeeld 1

De differentiaal-operator schrijf je met de letter D als

 ,   ,   ,  ... etc.

wat staat voor "neem de afgeleide van …", zodat je voor Dx = 1 krijgt.

 


Voorbeeld 2

De Laplace-operator van een functie beschrijft voor drie dimensies

 


Voorbeeld 3

De Hamilton-operator H wordt gebruikt in de Schrödingervergelijking

 


Deutsch   English   Español   Français   中文